top of page
iintervju - MODER 3.jpg

Intervju s ChatGPT-jem

Lojze: 
Si ChatGPT. Rad bi naredil intervju s tabo. Ta intervju bodo brale ekipe slovenskih startupov in scaleupov. Prosim, če se najprej na hitro predstaviš. Odgovori naj ne bodo daljši od 500 znakov. Lahko so zelo kratki. Torej, kako bi se ti na kratko predstavil ekipam v startupih in scaleupih?

ChatGPT:
Sem ChatGPT, velik jezikovni model, usposobljen na arhitekturi GPT-3.5. Lahko pomagam pri različnih jezikovnih nalogah, kot so prevajanje, generiranje besedil, odgovarjanje na vprašanja in še več.

Lojze: 
Prosim za kratek opis nekega konkretnega primera, kako si lahko s tabo pomaga ekipa, ki razvija neko digitalno storitev?

ChatGPT:
Ekipa lahko uporabi moje zmogljivosti za generiranje ustrezne vsebine, kot so opisi izdelkov, marketinški materiali in priporočila za uporabnike. Prav tako lahko pomagam pri avtomatskem odgovarjanju na vprašanja uporabnikov, pri iskanju in izboru ključnih besed za SEO, pri preverjanju slovničnih in jezikovnih napak ter pri prevajanju vsebine v druge jezike.

Lojze: 
ChatGPT, ali se lahko namesto ekipe odločiš, kaj naj bo prioriteta ekipe?

ChatGPT:
Kot računalniški program ne morem sam odločati o prioritetah ekipe. Sem orodje, ki ga ekipa uporablja po svoji presoji za reševanje jezikovnih nalog, ki so pomembne za njihovo podjetje. Lahko pa na podlagi analize in razumevanja vprašanja posredujem predloge in priporočila, ki lahko pomagajo ekipi pri sprejemanju odločitev o tem, kako najbolje izkoristiti moje zmogljivosti.

Lojze: 
Recimo, da se je ekipa odločila spremeniti poslovni model s ciljem, da bi lažje dosegli boljše rezultate? Kako ji lahko ti pomagaš pri tem?

ChatGPT:
Pri spremembi poslovnega modela lahko pomagam pri pripravi ustrezne dokumentacije, kot so opisi izdelkov in storitev, marketinški materiali in priporočila za uporabnike. Prav tako lahko pomagam pri analizi podatkov in trendov, ki bi lahko podprli odločitve ekipe. Na podlagi tega lahko ekipi nudim predloge in priporočila, kako prilagoditi obstoječo vsebino in komunikacijo na novi poslovni model, in kako pritegniti nove uporabnike in stranke.

Lojze: 
Če te pravilno razumem, lahko ekipe podpreš s podatki in razmišljanji, ne moreš pa namesto ekipe kreirati nove koncepte, jih preveriti na trgu in sprejeti ustrezne odločitve. Ali se lahko strinjaš s tem?

ChatGPT:
Da, popolnoma se strinjam. Kot računalniški program ne morem samostojno sprejemati odločitev in uresničevati idej. Moje zmogljivosti se lahko uporabijo za generiranje idej in priporočil na podlagi analize podatkov in trendov, vendar je odločitev o tem, kako jih uporabiti, vedno v rokah ekipe.

Lojze: 
Kje so tvoje omejitve glede moderiranja neke ekipe do oblikovanja boljših rešitev in sklepanja boljših odločitev? Kako dober moderator si?

ChatGPT:
Kot računalniški program imam omejitve pri moderiranju ekipe, saj nimam čustev in ne morem v celoti razumeti konteksta, v katerem ekipe delujejo. Vendar pa lahko pomagam z izvedbo analize podatkov in trendov, priporočil za optimizacijo procesov ter generiranja idej za nove izdelke ali storitve. Lahko tudi predlagam različne perspektive, ki jih ekipa morda ni upoštevala, kar lahko spodbudi njihovo ustvarjalnost in pomaga pri sklepanju boljših odločitev. Vendar pa je končna odločitev vedno v rokah ekipe, saj sem samo orodje, ki ga uporabljajo za pomoč pri sprejemanju odločitev.

Lojze: 
ChatGPT, ali te lahko prosim za pomoč pri moderiranju praktičnih delavnic na naslednje teme: Kako z drugačnimi poslovnimi modeli ustvariti več vrednosti? Kako hitreje razviti boljše produkte? Kako dvigniti psihološko varnost v timu? Kako do večje zavzetosti in zadovoljstva tima?

ChatGPT:
Seveda, z veseljem lahko pomagam pri moderiranju praktičnih delavnic na teh temah. Kot jezikovni model imam dostop do različnih virov in izkušenj, ki jih lahko uporabim za pripravo ustrezne vsebine za delavnice. Lahko pripravim predstavitve, vaje, študije primerov in druge materiale, ki bodo pomagali udeležencem bolje razumeti teme in pridobiti uporabne veščine in znanje. Prav tako lahko pomagam pri oblikovanju delavnic, da bodo interaktivne, dinamične in prilagojene potrebam udeležencev.

Lojze: 
ChatGPT, hvala za pogovor. In hvala za namig, da te vključimo že v samo pripravo delavnic. 

ChatGPT:
Nimam problema, vedno sem pripravljen pomagati. Če potrebujete kakršno koli pomoč ali nasvet pri pripravi delavnic, se obrnite name, z veseljem vam bom pomagal.

 

4 delavnice - ChatVORKA

1.Boljši posel!

Kako z drugačnimi poslovnimi modeli ustvariti več vrednosti?

Sreda, 29. 3., 8.30 - 13.00

Tehnološki park Ljubljana.

2.Boljši produkt!

Kako s scrum pristopom hitreje razviti boljše produkte?

Torek, 4. 4., 8.30 - 13.00

Tehnološki park Ljubljana

3.Boljši tim!

Kako povečati psihološko varnost v timu za večjo činkovitost?

Torek, 11. 4., 8.30 - 13.00

Tehnološki park Ljubljana

4.Boljše vodenje!

Management 3.0 - Kako do večje zavzetosti in zadovoljstva tima?

Četrtek, 20. 4., 8.30 - 13.00

Tehnološki park Ljubljana

bottom of page