top of page

1. Boljši posel!

Kako z drugačnimi poslovnimi modeli ustvariti več prodaje / vrednosti?


(nov termnin)
Torek, 25. 4., 8.30 - 13.00
Tehnološki par
k Ljubljana


Program delavnice


Na trgu nastopamo s poslovnimi modeli in ne z izdelki in storitvami.
Z istimi izdelki oz. storitvami lahko zaslužimo X ali pa 2X.

Poslovni modeli so precej več kot le prodajni modeli. Do d
obrih poslovnih rešitev lahko pridemo intuitivno, lahko pa jih načrtno, premišljeno in hitro zgradimo oz. izboljšamo s pomočjo dobro preverjenih "receptov".

Podjetja največkrat propadejo zaradi slabih poslovnih modelov, ne pa slabih poslovnih načrtov.


Delavnica temelji na praktičnih orodjih Business Model Canvas Plus in Value Proposition Canvas Plus. Orodji podjetnikom pomagata pri sprejemanju boljših odločitev o dodeljevanju virov, razvoju izdelkov, pridobivanju strank in drugih pomembnih poslovnih dejavnostih. Tako kot pri vseh orodjih, je ključno znanje uporabe le teh.
 

1 - KONCEPTI
Kratek uvod v pomen in logiko poslovnih modelov.
Proces izgradnje/revizije poslovnih modelov. Kje in kako začeti? 
Model ponudbene vrednosti, koncept "Jobs to be done".
Model ni
en sam - veriga/ekosistem poslovnih modelov.
Primeri poslovnih modelov izdelkov in storitev. 

2 - PRAKTIČNI DEL
Oblikovanje manjših ekip, delo na izbranih posovnih modelov udeležencev. 
Predstavitev dodelanih poslovnih modelov med skupinami. Izmenjava mnenj.
Izpostavitev ključnih predpostavk v obravnavanih poslovnih modelih. 
Zasnove eksperimentov. Možnosti iteracij in pivotiranj. Izmenjava izkušenj.
Hitra ocena zrelosti investiranja v nov oz. izboljšan poslovni model.

 

3 - ZAKLJUČEK
Poti in možne ovire za prenos novih znanj in izkušenj iz delavnice v prakso.

Izvedba delavnice

Delavnica je kombinacija predavanj, oredotočenih razprav, primerov iz prakse ter konkretnega dela z izmenjavo mnenj in izkušenj udeležencev. Vse delavniške materiale in orodja priskrbi izvajalec. Tekom delavnice bodo trije krajši odmori.

TRIJE KORAKI IZVEDBE

AKTIVIRANJE

Predhodna priprava udeležencev (tekst, video, vprašanje za razmislek).

IZVEDBA

Posredovanje znanj, pridobivanje izkušenj - delo na realnih primerih. 

UTRJEVANJE

Poglobitev znanj preko dodatnih virov in konkretnega osebnega dela. 

PRED, NA in PO DELAVNICI BOSTE PREJELI: 
Enostavno, jasno in takoj uporabno razumevanje uporabe poslovnih modelov.
Vpogled v izbrane primere iz aktualne prakse v Sloveniji in tujini.
Rešitve za hitre in učinkovite izboljšave dela lastne ekipe.
Posebno delovno gradivo z navedbami dodatnih virov za dodaten študij.
Kopijo vsebine, ki jo bomo ustvarili na sami delavnici.
Odlično priložnost za izmenjavo izkušenj s kolegi.GARANCIJA
Če boste z ekipo redno in sistematično uporabljali vsaj 5 pomembnejših pristopov z delavnice, boste v roku enega leta bistveno drugačni, kot ste danes. 


MOŽNOSTI PRIJAV
Na posamezno delavnico se lahko prijavita največ 2 osebi iz posamezne startup ali scaleup ekipe iz portfelja Slovenskega podjetniškega sklada (prejemniki P2, SK, SI-SK, ki imate veljavno pogodbo s SPS). Prijavite se lahko na vse 4 delavnice. Prijave sprejemamo za do največ 15 podjetij. Velja pravilo, "kdor prej pride, ...". 
 

Udeležba je brezplačna.

Program sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) od 2018 do 2023 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike od 2014 do 2020. Udeležba na delavnici se vodi kot nepovratna "državna" pomoč. Znesek De Minimis pomoči za posamezno delavnico je 221,63 EUR na podjetje (ne glede na število udeležencev iz posameznega podjetja). 

Izvajalca ChatVORKA delavnic:

Lojze Bertoncelj

Svetovalec, facilitator in mentor vitkega poslovnega inoviranja in agilnega dela. Praktik konceptov Lean Innovation, Lean Startup, Design Thinking / Sprint. Certificiran ScrumMaster® in LEGO® SERIOUS PLAY® facilitator. Podjetnik in inovator z izkušnjami in kontakti iz številnih korporacij.

Voranc Kutnik

Agilni entuziast, eden pionirjev agilne metodologije v Sloveniji, ustanovitelj Agile Slovenia konference, certificiran ScrumMaster®, Scrum@Scale Practitioner, Scrum Professional in Scrum Product Owner®, certificiran izvajalec merjenja psihološke varnosti v timih in delavnic Management 3.0.

bottom of page