top of page

2. Boljši produkt!

Kako s scrum pristopom hitreje razvijati boljše produkte?


Torek, 4. 4., 8.30 - 13.00
Tehnološki park LjubljanaProgram delavnice


V startup in scaleup situacijah naj ne bi bilo ničesar klasičnega, predvidljivega, znanega. 
Potreben je agilen, iterativen in prilagodljiv način dela. Orodja so nam pri tem lahko v veliko pomoč.


Ključ do uspeha startupa ali scaleupa je izgradnja visoko zmogljivih in samoorganiziranih ekip.


Delavnica nagovarja teme spodbujanja odprte komunikacije, ustvarjanja pozitivne timske kulture, omogočanja samoorganiziranja, uporabe različnih metrik uspešnosti.

Z uporabo Scruma, ki je najpogosteje uporabljeno orodje agilnega dela, ekipe lažje zagotovijo visokokakovostne izdelke, ki izpolnjujejo potrebe strank in se sproti odzivajo na spreminjajoče se zahteve trga.
 

1 - KONCEPTI
Razumevanje načel in vrednot Agile in Scrum.
Pregled ogrodja Scrum.
Vloge in odgovornosti članov ekipe Scrum.
Scrum dogodki: Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review in
 Sprint Retrospective.
Product Backlog in Sprint Backlog.

2 - PRAKTIČNI DEL
Delo na praktičnem primeru.
Kreiranje Product Backlog-a in
 prvega Sprint Backlog-a
Enostavna simulacija Sprint Planning-a in izvedba prvega Daily Scrum-a.
Enostavna s
imulacija Sprint Review-a. Hitra retrospektiva dela. 

3 - ZAKLJUČEK
Razprava o izzivih in možnih rešitvah za implementacijo Scruma. Kaj vse gre lahko narobe?
Izdelava akcijskega načrta za implementacijo Scruma v ekipo.

Izvedba delavnice

Delavnica je kombinacija predavanj, oredotočenih razprav, primerov iz prakse ter konkretnega dela z izmenjavo mnenj in izkušenj udeležencev. Vse delavniške materiale in orodja priskrbi izvajalec. Tekom delavnice bodo trije krajši odmori.

TRIJE KORAKI IZVEDBE

AKTIVIRANJE

Predhodna priprava udeležencev (tekst, video, vprašanje za razmislek).

IZVEDBA

Posredovanje znanj, pridobivanje izkušenj - delo na realnih primerih. 

UTRJEVANJE

Poglobitev znanj preko dodatnih virov in konkretnega osebnega dela. 

PRED, NA in PO DELAVNICI BOSTE PREJELI: 
Enostavno, jasno in takoj uporabno razumevanje predstavljenih konceptov.
Vpogled v izbrane primere iz aktualne prakse v Sloveniji in tujini.
Rešitve za hitre in učinkovite izboljšave dela lastne ekipe.
Posebno delovno gradivo z navedbami dodatnih virov za dodaten študij.
Kopijo vsebine, ki jo bomo ustvarili na sami delavnici.
Odlično priložnost za izmenjavo izkušenj s kolegi.GARANCIJA
Če boste z ekipo redno in sistematično uporabljali vsaj 5 pomembnejših pristopov z delavnice, boste v roku enega leta bistveno drugačni, kot ste danes. 


MOŽNOSTI PRIJAV
Na posamezno delavnico se lahko prijavita največ 2 osebi iz posamezne startup ali scaleup ekipe iz portfelja Slovenskega podjetniškega sklada (prejemniki P2, SK, SI-SK, ki imate veljavno pogodbo s SPS). Prijavite se lahko na vse 4 delavnice. Prijave sprejemamo za do največ 15 podjetij. Velja pravilo, "kdor prej pride, ...". 

Udeležba je brezplačna.

Program sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) od 2018 do 2023 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike od 2014 do 2020. Udeležba na delavnici se vodi kot nepovratna "državna" pomoč. Znesek De Minimis pomoči za posamezno delavnico je 221,63 EUR na podjetje (ne glede na število udeležencev iz posameznega podjetja). 

Izvajalca ChatVORKA delavnic:

Lojze Bertoncelj

Svetovalec, facilitator in mentor vitkega poslovnega inoviranja in agilnega dela. Praktik konceptov Lean Innovation, Lean Startup, Design Thinking / Sprint. Certificiran ScrumMaster® in LEGO® SERIOUS PLAY® facilitator. Podjetnik in inovator z izkušnjami in kontakti iz številnih korporacij.

Voranc Kutnik

Agilni entuziast, eden pionirjev agilne metodologije v Sloveniji, ustanovitelj Agile Slovenia konference, certificiran ScrumMaster®, Scrum@Scale Practitioner, Scrum Professional in Scrum Product Owner®, certificiran izvajalec merjenja psihološke varnosti v timih in delavnic Management 3.0.

bottom of page