top of page

3. Boljši tim!

Kako povečati učinkovitost tima z večjo psihološko varnostjo v timu?


Torek, 11. 4., 8.30 - 13.00
Tehnološki park LjubljanaProgram delavnice


Visoka raven psihološke varnosti je ključna prednost najuspešnejših in najproduktivnejših ekip.
Predstavlja bistveni pogoj za agilen in produktiven način dela.

Pri psihološki varnosti gre za skupinsko prepričanje, da je v ekipi varno prevzemati tveganja ali narediti napako. V psihološko varnih okoljih ne gre v prvi vrsti za dobro počutje, temveč gre za doseganje visoke učinkovitosti.


Slednje je še zlasti pomembno v situacijah velike negotovosti pri delu in potrebe po sodelovanju med člani ekipe.


Delavnica temelji na ugotovitvah Googlovega projekta Aristotel, s katerim so proučevali več kot 180 različnih timov. Temelji na raziskovalnem delu Amy Edmondson, profesorice na Harvard Business School, ki je prva definirala izraz psihološka varnost ter razvila sistem sedmih vprašanj za merjenje psihološke varnosti v ekipi.

 

1 - KONCEPT PSIHOLOŠKE VARNOSTI
Razumevanje koncepta psihološke varnosti.
Razprava o dejavnikih, ki prispevajo k psihološki varnosti v timu.
Razumevanje vpliva psihološke varnosti na inovativnost, produktivnost in zadovoljstvo pri delu.
Prepoznavanje vloge vodij pri ustvarjanju psihološko varnega okolja.

Strategije in orodja za ustvarjanje varnega in vključujočega delovnega okolja.
Pozitivni in negativni primeri iz prakse.

2 - PRAKTIČNI DEL
Izmenjava izkušenj med udeleženci, ekipami.
Izvedba vaj za razvoj veščin za dvig psihološke varnosti.
Praktične aplikacije psihološke varnosti v delovnem okolju ekip.
Razprava o izzivih in možnih rešitvah za dvig psihološke varnosti.

 

3 - ZAKLJUČEK
Poti in možne ovire za prenos novih znanj in izkušenj iz delavnice v prakso.

Izvedba delavnice

Delavnica je kombinacija predavanj, oredotočenih razprav, primerov iz prakse ter konkretnega dela z izmenjavo mnenj in izkušenj udeležencev. Vse delavniške materiale in orodja priskrbi izvajalec. Tekom delavnice bodo trije krajši odmori.

TRIJE KORAKI IZVEDBE

AKTIVIRANJE

Predhodna priprava udeležencev (tekst, video, vprašanje za razmislek).

IZVEDBA

Posredovanje znanj, pridobivanje izkušenj - delo na realnih primerih. 

UTRJEVANJE

Poglobitev znanj preko dodatnih virov in konkretnega osebnega dela. 

PRED, NA in PO DELAVNICI BOSTE PREJELI: 
Enostavno, jasno in takoj uporabno razumevanje predstavljenih konceptov.
Vpogled v izbrane primere iz aktualne prakse v Sloveniji in tujini.
Rešitve za hitre in učinkovite izboljšave dela lastne ekipe.
Posebno delovno gradivo z navedbami dodatnih virov za dodaten študij.
Kopijo vsebine, ki jo bomo ustvarili na sami delavnici.
Odlično priložnost za izmenjavo izkušenj s kolegi.GARANCIJA
Če boste z ekipo redno in sistematično uporabljali vsaj 5 pomembnejših pristopov z delavnice, boste v roku enega leta bistveno drugačni, kot ste danes. 


MOŽNOSTI PRIJAV
Na posamezno delavnico se lahko prijavita največ 2 osebi iz posamezne startup ali scaleup ekipe iz portfelja Slovenskega podjetniškega sklada (prejemniki P2, SK, SI-SK, ki imate veljavno pogodbo s SPS). Prijavite se lahko na vse 4 delavnice. Prijave sprejemamo za do največ 15 podjetij. Velja pravilo, "kdor prej pride, ...".  

Udeležba je brezplačna.

Program sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) od 2018 do 2023 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike od 2014 do 2020. Udeležba na delavnici se vodi kot nepovratna "državna" pomoč. Znesek De Minimis pomoči za posamezno delavnico je 221,63 EUR na podjetje (ne glede na število udeležencev iz posameznega podjetja).  

Izvajalca ChatVORKA delavnic:

Lojze Bertoncelj

Svetovalec, facilitator in mentor vitkega poslovnega inoviranja in agilnega dela. Praktik konceptov Lean Innovation, Lean Startup, Design Thinking / Sprint. Certificiran ScrumMaster® in LEGO® SERIOUS PLAY® facilitator. Podjetnik in inovator z izkušnjami in kontakti iz številnih korporacij.

Voranc Kutnik

Agilni entuziast, eden pionirjev agilne metodologije v Sloveniji, ustanovitelj Agile Slovenia konference, certificiran ScrumMaster®, Scrum@Scale Practitioner, Scrum Professional in Scrum Product Owner®, certificiran izvajalec merjenja psihološke varnosti v timih in delavnic Management 3.0.

bottom of page