top of page

4. Boljše vodenje!

Kako do večje zavzetosti in zadovoljstva tima? Management 3.0


Četrtek, 20. 4., 8.30 - 13.00
Tehnološki park LjubljanaProgram delavnice


Tradicionalni načini vodenja so bili definirani pred več kot 100 leti.
Enako kot to velja za tradicionalno množično poučevanje v šolah - razredih. 

Sodobno vodenje naj bi bilo osreditočenje na gradnjo dobrih ekip, pri čemer v izboljšanje sistema vključimo vse deležnike in spodbujamo zavzetost zaposlenih. Vsak zaposlen naj ima možnost vplivati na spremembe in sodelovati pri vodenju.

Management 3.0 ni zgolj še ena metodologija ali ogrodje. Gre za ravno pravo kombinacijo miselnosti, orodij in praks, ki pomagajo vodjem pri vodenju organizacij.


Delavnica je sestavljena iz več modulov, ki poleg teorije obsegajo tudi praktične vaje in igre, kot sta recimo Moving Motivators in Delegation Poker.

MODULI
Upravljanje sistema in ne ljudi.
Motivacija in zavzetost ljudi. Oblike zunanjega moti
viranja.
Delegiranje in opolnomočenje ekip. Delegation Poker.
Učenje in razvoj kompetenc.
 Matrika kompetenc.
Agilne organizacijske strukture.
Delo s hibridnimi ekipami.

PRENOS V PRAKSO
Poti in možne ovire za prenos novih znanj in izkušenj iz delavnice v prakso.

Izvedba delavnice

Delavnica je kombinacija predavanj, oredotočenih razprav, primerov iz prakse ter konkretnega dela z izmenjavo mnenj in izkušenj udeležencev. Vse delavniške materiale in orodja priskrbi izvajalec. Tekom delavnice bodo trije krajši odmori.

TRIJE KORAKI IZVEDBE

AKTIVIRANJE

Predhodna priprava udeležencev (tekst, video, vprašanje za razmislek).

IZVEDBA

Posredovanje znanj, pridobivanje izkušenj - delo na realnih primerih. 

UTRJEVANJE

Poglobitev znanj preko dodatnih virov in konkretnega osebnega dela. 

PRED, NA in PO DELAVNICI BOSTE PREJELI: 
Enostavno, jasno in takoj uporabno razumevanje predstavljenih konceptov.
Vpogled v izbrane primere iz aktualne prakse v Sloveniji in tujini.
Rešitve za hitre in učinkovite izboljšave dela lastne ekipe.
Posebno delovno gradivo z navedbami dodatnih virov za dodaten študij.
Kopijo vsebine, ki jo bomo ustvarili na sami delavnici.
Odlično priložnost za izmenjavo izkušenj s kolegi.GARANCIJA
Če boste z ekipo redno in sistematično uporabljali vsaj 5 pomembnejših pristopov z delavnice, boste v roku enega leta bistveno drugačni, kot ste danes. 


MOŽNOSTI PRIJAV
Na posamezno delavnico se lahko prijavita največ 2 osebi iz posamezne startup ali scaleup ekipe iz portfelja Slovenskega podjetniškega sklada (prejemniki P2, SK, SI-SK, ki imate veljavno pogodbo s SPS). Prijavite se lahko na vse 4 delavnice. Prijave sprejemamo za do največ 15 podjetij. Velja pravilo, "kdor prej pride, ...". 

Udeležba je brezplačna.

Program sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) od 2018 do 2023 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike od 2014 do 2020. Udeležba na delavnici se vodi kot nepovratna "državna" pomoč. Znesek De Minimis pomoči za posamezno delavnico je 221,63 EUR na podjetje (ne glede na število udeležencev iz posameznega podjetja). 

Izvajalca ChatVORKA delavnic:

Lojze Bertoncelj

Svetovalec, facilitator in mentor vitkega poslovnega inoviranja in agilnega dela. Praktik konceptov Lean Innovation, Lean Startup, Design Thinking / Sprint. Certificiran ScrumMaster® in LEGO® SERIOUS PLAY® facilitator. Podjetnik in inovator z izkušnjami in kontakti iz številnih korporacij.

Voranc Kutnik

Agilni entuziast, eden pionirjev agilne metodologije v Sloveniji, ustanovitelj Agile Slovenia konference, certificiran ScrumMaster®, Scrum@Scale Practitioner, Scrum Professional in Scrum Product Owner®, certificiran izvajalec merjenja psihološke varnosti v timih in delavnic Management 3.0.

bottom of page